The joy of giving

In March of 2020, corona jolted us out of our comfort zones, forcing us to pull the brake and locking us down in home confinement (or to hunt and peck in studio solitude). The experience gave us a chance to view life from a new perspective and touched our social nerve.

When we closed our flagship store with heavy hearts, we decided straight away that we would ramp up our online sales and donate 20% of revenue from web store purchases to the Food Bank. All around us – probably closer than we realize – are people whose next meal isn’t a given. With the help of our devotees, we raised more than 2,000 euros for families in need.

In May, we unveiled a special collection for supporting My Dream Day a make-a-wish project for severely or chronically ill kids, and to date, we have raised more than 1000 euros.

The opportunity to give back some of the good that we have experienced and pay it forward is actually a privilege. We are grateful from the bottom of our hearts to everyone who has helped us to help others.

The Tanel Veenre trademark includes more than 35 products, and 20% of the online sales of the products on www.tvj.ee goes to charity. We currently support the following organizations.

Andmisrõõm

Märtsis 2020 raputas koroona meid lahti mugavustsoonist, sundides pidurit tõmbama ja lukustades kodusesse vangistusse (või stuudioüksindusse nokitsema). See kogemus andis võimaluse vaadata elule uue nurga alt ja puudutas sotsiaalset närvi.

Sulgedes raske südamega oma esinduspoe, otsustasime kohe, et vajutame jõulisemalt oma veebipoe pedaali ja annetame kõigilt ostudelt 20% toidupangale. Meie ümber, tõenäoliselt lähemal kui arvame, on inimesed, kelle jaoks lauake-kata-end pole iseenesestmõistetavus. Kogusime puudust kannatavate perede tarvis oma austajate abiga enam kui 2000 eurot.

Mais tulime välja erikollektsiooniga sihtasutuse Minu Unistuste Päev toetamiseks, et aidata täide viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Nüüdseks oleme unistuste elluviimiseks kogunud enam kui 1000 eurot.

Võimalus peegeldada maailmale tagasi head, mida oleme ise kogenud, on tegelikult privileeg. Oleme südamest tänulikud kõigile, kes on aidanud koos meiega aidata.

Tanel Veenre kaubamärgil on enam kui 35 toodet, mille müügist veebipoes www.tvj.ee läheb 20% heategevusse. Praegu toetame järgmisi organisatsioone.

SA MINU UNISTUSTE PÄEV

Minu Unistuste Päev (My Dream Day) helps make wishes come true for children who have to spend their days in hospitals. The Dream Day line of earberries was introduced to bring happiness to children.

Minu Unistuste Päev aitab ellu viia nende laste unistusi, kes saatuse tahtel peavad oma päevad veetma haiglaseinte vahel. Ühisest eesmärgist panna laste silmad rõõmust särama, sai alguse „Kõrvamarjade“ väikesari „Unistuste päev“.

MTÜ VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIT

The mission of the association is to provide pediatric cancer care that supports the child and the whole family. When the weight of fear and anxiety is great, being alone can be worst of all. The Tanel Veenre trademark tries to do its part, donating 20% of the proceeds from the sale of the classic horse-themed jewellery in the Hippo Couture series.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu missioon on tagada vähihaigete laste ravi, toetades nii last kui ka kogu perekonda. Kui mure on suur, on üksindus kõige kohutavam. Tanel Veenre kaubamärk annab oma panuse, annetades 20% „Hippo Couture’i“ sarja klassikaliste hobuehete müügitulust.

SA KIUSAMISVABA KOOL

KiVa is a school bullying prevention and reduction programme that uses a scientific method. Many of the joys and also pain in life start in our formative years, which is why it is important to foster an encouraging, secure and supportive school system where learning and fun go hand in hand. When you buy the hearts in the Voodoo Paradise series, you support bullying-free schools.

KiVa on teaduslikul meetodil töötav ennetusprogramm koolidele. Eesmärk on ennetada ja vähendada koolikiusamist Eesti õppeasutustes. Paljud ilud ja valud elus algavad koolipõlves, seepärast ongi oluline luua meie lastele julgustav, turvaline ning toetav koolisüsteem, kus õppimine ja rõõm käivad käsikäes. Ostes „Voodoo paradiisi“ sarja südameid, toetad Kiusamisvaba Kooli.

SA NOOR EHE

A foundation established by Estonian Academy of Arts professor Kadri Mälk in 2008 supports  talented jewellery artists just starting out on their careers. Grants awarded by the foundation serve as recognition for artistic accomplishment or bolster professional growth and development. We support the foundation with night-sky-hued berries, including a set of special sparkling black, plump “megaberries” created specially to support the foundation.

Eesti kunstiakadeemia professori Kadri Mälgu 2008. aastal asutatud fond toetab loometee alguses olevaid andekaid ehtekunstnikke. Väljaantav toetus on tunnustuseks tulemusliku loomingulise töö eest või professionaalseks enesetäiendamiseks. Meie toetame sihtasutust öötaevakarva marjadega, nende hulgas spetsiaalselt fondi toetuseks sündinud säravmustade megamarjadega.

MTÜ LAPSELE VANEMAD

This organization powered solely by volunteer enthusiasm is dedicated to giving children the chance to grow up with both of their parents even if their family has fallen apart. Nothing symbolizes this desire better than a series of silver rings created in support of this endeavour.

Selle vaid vabatahtlike entusiasmist töötava organisatsiooni südameasi on anda lastele võimalus kasvada üles oma mõlema vanemaga ka siis, kui perekond on laiali pudenenud. Mis sümboliseeriks seda südamesoovi paremini kui hõbesõrmuste sari „Südamest“, millega toetame seda õilsat üritust.